PROMOCJA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Firma konsultingowa współpracująca z Ministerswem Rozwoju Regionalnego zleciła nam realizację cyklu projektów promujących fundusze europejskie. Wykonana przez nas koncepcja uzyskała PEŁNA aprobatę klientów i posłużyła do zrobienia materiałów reklamowych służących temu celowi.