Kol isze – książka

WYDAWNICTWO POGRANICZE PowierzyłOnam opracowanie graficzne i skład książki będącej efektem wieloletniej PRACY naukowej i UKORONOWANIEM BADAŃ jej autorki, a w konsekwencji pracą habilitacyjną Profesor Joanny Degler (Lisek)

Książka spotkała się z niezwykle POZYTYWNYM odbiorem na całym świecie, a recenzenci wspominali również wysoki poziom edycyjny i graficzny tego wydawnictwa – co jest dla nas szczególnym wyróżnieniem

Wzięcie do ręki Kol isze daje przyjemność obcowania z wartościowym i interesującym tekstem wydanym wręcz unikatowo

– PISZE AGATA RYBIŃSKA W RECENZJI, KTÓRA UKAZAŁA SIĘ NA ŁAMACH PISMA „IUDAICA RUSSICA” NR 1(4) 2020.

Kol ISZE – głos kobiet w poezji żydowskiej” polskiej badaczki literatury Yoany Lisek to obszerna i szczegółowa historia poezji kobiet żydowskich od XVI wieku do 1939 roku. przeglądając Ten 600 stronicowy tom, widZISZ wyraźnie, że jest to niezwykłe osiągnięcie nauki historyczno-literackiej. Poza tym jest to jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki typograficznej, który chyba można porównać jedynie z niemiecką biografią Itzika Mangera autorstwa Efrata GL-eda. W języku angielskim wciąż brak jest tego typu opracowań, zarówno zarówno co do zakresu, jak i wyglądu.

PISZE W RECENZJI KSIĄŻKI „KOL ISZE” MIKHAIL KRUTIKOV NA ŁAMACH JIDYSZOWEGO „FORWERTS”

Dla tej książki zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy stronę internetową i prezentacje multimedialną