Aquality Systems

Byliśmy odpowiedzialni za wdrożenie CAŁKOWICIE nowego I NIESPOTYKANEGO W POLSCE produktu – systemu uzdatniania wody W CHARAKTERZE MASZYNY WENDINGOWEJ .

Opracowaliśmy IC firmy i tego produktu łącznie z zaprojektowaniem szaty graficznej obudowy ORAZ MATERIAŁY PROMOCYJNE POCZĄWSZY OD STRONY INTERNETOWEJ, POPRZEZ FOLDERY, ULOTKI. Zorganizowaliśmy także sesje fotograficzne oraz filmowe dla potrzeb powyższego zadania.