foldery

W kampanii reklamowej termin „folder” odnosi się do drukowanego materiału promocyjnego w postaci składanej broszury lub katalogu.
Rola folderu w kampanii reklamowej obejmuje:
Przekazywanie szczegółowych informacji: Folder umożliwia zawarcie większej ilości treści niż ulotka, co pozwala na przekazanie bardziej szczegółowych informacji o produktach, usługach lub firmie.
Wzbogacenie oferty: Folder może zawierać zdjęcia, grafiki, opisy produktów i innych elementów, które wzbogacają przekaz reklamowy i pomagają w bardziej kompleksowym przedstawieniu oferty.
Budowanie zaufania: Folder może być traktowany jako bardziej profesjonalne i wiarygodne źródło informacji niż niektóre formy reklamy online, co może wpływać na budowanie zaufania klientów do marki.
Porównując foldery do stron internetowych:
Forma fizyczna vs. wirtualna: Folder jest fizycznym nośnikiem reklamy, podczas gdy strony internetowe są dostępne online. Foldery mogą być bardziej trwałe i łatwiejsze do przechowywania, ale strony internetowe umożliwiają dostęp do treści z dowolnego miejsca i urządzenia.
Interakcja i zaangażowanie: Strony internetowe pozwalają na interakcję użytkowników, na przykład poprzez klikanie na linki, wypełnianie formularzy itp. Foldery są ograniczone pod względem możliwości interakcji, ale mogą zachęcać do bardziej zaangażowanego czytania.
Środowisko i koszty: Foldery wymagają druku, co wiąże się z kosztami produkcji i wpływem na środowisko (zużycie papieru). Strony internetowe są bardziej ekologiczne i mogą być łatwiej aktualizowane.
Ostatecznie, wybór między folderem a stroną internetową zależy od celów kampanii, preferencji grupy docelowej i strategii reklamowej. Foldery są nadal używane, szczególnie w lokalnych i offline działaniach, jednak rosnący trend cyfryzacji skłania wiele firm do większego wykorzystania stron internetowych jako głównego narzędzia reklamowego.