NIEWYOBRAŻALNE – książka

Witold BońKowski – Poznański Biznesman ale i niezwykły człowiek, o głębokich i odkrywczych przemyśleniach, zwrócił się do nas o wydanie książki, którą napisał. Wkrótce okazało się, że zakres naszej pracy będzie większy niż tylko projekt i skład. Zaangażowliśmy zespół naukowców do współpracy przy redakcji i korekcie i wszycy razem czujemy się poniekąd, zgodnie z wolą autora współtwórcami tego dzieła. To było dla nas niezwykłe przeżycie pomiędzy tonami projektów reklamowych.

Wielce szanownego Pana
Cezarego Gwóźdź
ośmielam się uniżenie i serdecznie prosić o przyjęcie z wyrazami najgłębszego hołdu i wdzęczności za uczyniony nam zaszczyt wykonania projektu okładki oraz składu.

Witold Bońkowski

Poznań 15. lipca 2013r. – dedykacja w książce
Skan dedykacji Pana Witolda